Uchwała nr XL/757/2018 z dnia 20.03.2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów