Uchwała nr XXXIX/750/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2018 roku