Uchwała nr XXXIX/743/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028