Uchwała nr XXXVIII/735/2018 ws. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania.

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XL/758/2018 z dnia 20.03.2018 r.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr II/21/2018 z dnia 27.11.2018 r.