Sprawy są załatwiane telefonicznie lub mailowo, a w szczególnych przypadkach osobiście z uwzględnieniem poniżej opisanych zasad.
O kolejnych działaniach w tej sprawie będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta
www.mikolow.eu


Od poniedziałku 18.01.2021 r. w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest bezpośrednia obsługa mieszkańców w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16 na poniższych zasadach.

1. Mieszkańcom udostępniamy wyłącznie salę nr 1 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. Należy stosować standardowe procedury bezpieczeństwa (zachowanie dystansu społecznego, założenie maseczki, dezynfekcja rąk).

2. Kasa urzędu do odwołania przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00.

3. Mieszkańcy nie mają dostępu do pozostałej części budynku.

Pozostałe budynki Urzędu Miasta nadal będą niedostępne dla klientów.


Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi bezpośrednią obsługę mieszkańców od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00.


Informacje Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi bezpośrednią obsługę mieszkańców od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00.

Zgłoszenie urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa można wysłać drogą elektroniczną przez e-PUAP.

Wnioski o odpisy z aktów stanu cywilnego, wnioski o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można załatwić:
-
drogą elektroniczną przez e-PUAP
- drogą pocztową.

Informacje w sprawie rejestracji urodzeń, zgonów, wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego - tel. 32 32 48 449, 32 32 48 451.

Informacje w sprawie zawierania małżeństw, wydawania zaświadczeń, transkrypcji dokumentów zagranicznych, zmiany imion i nazwisk - tel. 32 32 48 450.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj

Osoby, które chcą się zapoznać w Urzędzie Miasta z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj, proszone są o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty pod numerem telefonu 32 32 48 544, 32 32 48 560, 32 32 48 543, 32 32 48 590.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów

Urząd Miasta

Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 00 fax: 32 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu

Adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP
/um_mikolow/skrytka
/um_mikolow/SkrytkaESP

Urząd Miasta
NIP: 635-10-02-915 REGON: 000527227

Gmina Mikołów
NIP: 635-18-05-347 REGON: 276257630

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Nr rachunku bankowego do wpłat, opłat: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
87 8436 0003 0000 0000 0071 0325

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
29 8436 0003 0000 0000 0071 0787

Biuro Burmistrzów

Rynek 16, 43-190 Mikołów
Sekretariat Burmistrza pok. nr 35, tel. 32 324 85 05
Sekretariat Zastępców Burmistrza pok. nr 38, tel. 32 324 85 08
e-mail: biuro.burmistrzow@mikolow.eu

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
pok. nr 5, 8 tel.: 32 324 84 51, fax: 32 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu

Referat Spraw Obywatelskich (DOWODY, MELDUNKI)

ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
tel.: 32 324 84 57 do 59
email: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
tel.: 32 324 84 53 do 54
email: ewidencjagosp@mikolow.eu

Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych

ul. Kolejowa 2 pok. 12, 13
tel.: 32 324 84 47, 32 324 84 48
email: referat.lokalowy@mikolow.eu

Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej

Rynek 20, I piętro
tel.: 32 324 84 77, 32 324 84 78, 32 324 85 80,  32 324 85 78, 32 324 85 79, 32 324 85 81
email: infrastruktura.komunalna@mikolow.eu

Referat Usług Komunalnych

Rynek 20, I piętro
tel :32 324 85 73, 32 324 85 69
email: uslugi.komunalne@mikolow.eu

Biuro Promocji

ul. Jana Pawła II 1/1, I piętro
tel: 32 324 8548, 32 324 8549
email: promocja@mikolow.eu

Straż Miejska

Rynek 7, I piętro
tel. 32 226 02 91, 324 85 55 tel. alarmowy: 986
email: bsm@mikolow.eu
godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00